هاست

هاست دایرکت ادمین ارزان برای سایت های وردپرسی و سایر سایت ها ( این هاست ها مخصوص سرویس های دانلودی و ارسال انبوه ایمیلی نمی باشند )

هاست 1 گیگابایت / سالانه

99,000 تومانفضا ← 1 گیگابایت


پهنای باند ← 5 گیگابایت


گواهینامه ssl ← رایگان دارد


کنترل پنل ← دایرکت ادمین


محل سرور ← ایران


میزبانی دامنه ← 1 عدد


تعداد ساب دامنه ← نامحدود


تعداد دیتابیس ← نامحدود


تعداد اکانت ایمیل ← نامحدود


پارک دامین ← نامحدود


بکاپ اتومات ← هفتگی


بک اپ دستی ← از طریق دایرکت ادمین


امکانات php ← نامحدود


هاست 5 گیگابایت / سالانه

149,000 تومانفضا ← 5 گیگابایت


پهنای باند ← 10 گیگابایت


گواهینامه ssl ← رایگان دارد


کنترل پنل ← دایرکت ادمین


محل سرور ← ایران


میزبانی دامنه ← 2 عدد


تعداد ساب دامنه ← نامحدود


تعداد دیتابیس ← نامحدود


تعداد اکانت ایمیل ← نامحدود


پارک دامین ← نامحدود


بکاپ اتومات ← هفتگی


بک اپ دستی ← از طریق دایرکت ادمین


امکانات php ← نامحدود


هاست 10 گیگابایت / سالانه

179,000 تومانفضا ← 10 گیگابایت


پهنای باند ← 12 گیگابایت


گواهینامه ssl ← رایگان دارد


کنترل پنل ← دایرکت ادمین


محل سرور ← ایران


میزبانی دامنه ← 2 عدد


تعداد ساب دامنه ← نامحدود


تعداد دیتابیس ← نامحدود


تعداد اکانت ایمیل ← نامحدود


پارک دامین ← نامحدود


بکاپ اتومات ← هفتگی


بک اپ دستی ← از طریق دایرکت ادمین


امکانات php ← نامحدود


هاست 15 گیگابایت / سالانه

229,000 تومانفضا ← 15 گیگابایت


پهنای باند ← 15 گیگابایت


گواهینامه ssl ← رایگان دارد


کنترل پنل ← دایرکت ادمین


محل سرور ← ایران


میزبانی دامنه ← 3 عدد


تعداد ساب دامنه ← نامحدود


تعداد دیتابیس ← نامحدود


تعداد اکانت ایمیل ← نامحدود


پارک دامین ← نامحدود


بکاپ اتومات ← هفتگی


بک اپ دستی ← از طریق دایرکت ادمین


امکانات php ← نامحدود


هاست 20 گیگابایت / سالانه

288,000 تومانفضا ← 20 گیگابایت


پهنای باند ← 20 گیگابایت


گواهینامه ssl ← رایگان دارد


کنترل پنل ← دایرکت ادمین


محل سرور ← ایران


میزبانی دامنه ← 3 عدد


تعداد ساب دامنه ← نامحدود


تعداد دیتابیس ← نامحدود


تعداد اکانت ایمیل ← نامحدود


پارک دامین ← نامحدود


بکاپ اتومات ← هفتگی


بک اپ دستی ← از طریق دایرکت ادمین


امکانات php ← نامحدود


هاست 50 گیگابایت / سالانه

399,000 تومانفضا ← 50 گیگابایت


پهنای باند ← 50 گیگابایت


گواهینامه ssl ← رایگان دارد


کنترل پنل ← دایرکت ادمین


محل سرور ← ایران


میزبانی دامنه ← 4 عدد


تعداد ساب دامنه ← نامحدود


تعداد دیتابیس ← نامحدود


تعداد اکانت ایمیل ← نامحدود


پارک دامین ← نامحدود


بکاپ اتومات ← هفتگی


بک اپ دستی ← از طریق دایرکت ادمین


امکانات php ← نامحدود


هاست 100 گیگابایت / سالانه

754,000 تومانفضا ← 100 گیگابایت


پهنای باند ← 100 گیگابایت


گواهینامه ssl ← رایگان دارد


کنترل پنل ← دایرکت ادمین


محل سرور ← ایران


میزبانی دامنه ← 5 عدد


تعداد ساب دامنه ← نامحدود


تعداد دیتابیس ← نامحدود


تعداد اکانت ایمیل ← نامحدود


پارک دامین ← نامحدود


بکاپ اتومات ← هفتگی


بک اپ دستی ← از طریق دایرکت ادمین


امکانات php ← نامحدود


هاست 500 گیگابایت / سالانه

999,000 تومانفضا ← 500 گیگابایت


پهنای باند ← 250 گیگابایت


گواهینامه ssl ← رایگان دارد


کنترل پنل ← دایرکت ادمین


محل سرور ← ایران


میزبانی دامنه ← 6 عدد


تعداد ساب دامنه ← نامحدود


تعداد دیتابیس ← نامحدود


تعداد اکانت ایمیل ← نامحدود


پارک دامین ← نامحدود


بکاپ اتومات ← هفتگی


بک اپ دستی ← از طریق دایرکت ادمین


امکانات php ← نامحدود